สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 2 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 1 ครั้ง

เดือนนี้ : 7 ครั้ง

ปีนี้ : 23,411 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยไคร้ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 097-918-7868
นายศรีธน บุญรอม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางณัฐกานต์ ศิริวรวาท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวิไลรัตน์ ปัญญาทิพย์
ครูชำนาญการ
นางชฎาภรณ์ พากเพียร
ครู
นางสาวรัชฎาพร ยาละ
ครูผู้ช่วยปฐมวัย
เบอร์โทร 0623067546
นางสาวอภิญญา มะเสนา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางเบญจวรรณ รินนายรักษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวฉันทนี ชนะพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางจินตนา จันทาพูน
พี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวปิยะพร ฐิตะสาร
พี่เลี้ยงเด็ก
นายสมศักดิ์ จันทาพูน
นักการภารโรง
นางนงค์คราญ คำอ้อย
แม่บ้าน
นายเสกสรรค์ หล้าหลวง
ยามรักษาการณ์