สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 2 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 1 ครั้ง

เดือนนี้ : 7 ครั้ง

ปีนี้ : 23,411 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

พ.จ.ท. อภิเชษฐ ทบวัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทร 0832045091
นายภาณุมาศ งามหนองอ้อ
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายณรงค์ วงค์สุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์แทรกเตอร์ (ลูกจ้างประจำ)
นายเรวัติ จันทาพูน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาววิชุดา สีปินตา
พนักงานจ้าง
นายสุพจน์ แสนวงค์คำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายมนม มูลเทียร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชูชาติ ราชหุ่น
คนงานประจำรถขยะ
นายสายชล เป็งเขียว
คนงานประจำรถขยะ
นายสมยงค์ ศิริคูณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญศรี พรมลิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ