สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 2 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 1 ครั้ง

เดือนนี้ : 7 ครั้ง

ปีนี้ : 23,411 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นางสายรุ้ง สุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 0864300255
นางกิ่งดาว ศรีศิริสิทธิกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายมิ่งศิษฐ์ ทองธนณัฎฐภพ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นางสาวมัญจนา ตาดำ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวภักนิกา พรมยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาวสุภลักษณ์ จันทร์แก้ว
พนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน
นายมานิตย์ ไม้แสนช่าง
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
นางสาวพรนภา ใจผูก
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป
นางสาวสิรินุช แก้วคำนนท์
พนักงานจ้างเหมาทั่วไป