สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 2 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 1 ครั้ง

เดือนนี้ : 7 ครั้ง

ปีนี้ : 23,411 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นายวรพันธ์ อินทร์ปัญญา
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยไคร้
เบอร์โทร 0979187868
นายดล วงค์สุรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 088 2573267
นางสายรุ้ง สุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 086 4300255
นายฤทธิรงค์ โพธิขันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 088 2717939
พ.จ.ท. อภิเชษฐ ทบวัน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
เบอร์โทร 083 2045091
นายอนุเกียรติ จันทาพูน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทร 086 9124874