สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 2 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 1 ครั้ง

เดือนนี้ : 7 ครั้ง

ปีนี้ : 23,411 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

ดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลห้วยไคร้ ร่วมกับ รพ.สต.ห้วยไคร้ และ อสม. ร่วมดำเนินการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาล ซึ่งในวันนี้ได้กำหนดลงพื้นที่บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยไคร้ โดยมีกิจกรรมการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และการพ่นสารเคมี หมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่บ้านเรือนของประชาชน