สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 2 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 1 ครั้ง

เดือนนี้ : 7 ครั้ง

ปีนี้ : 23,411 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

โครงการรณรงค์ลดขยะจากต้นทางคัดแยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 วันนี้ นายเสถียร กาโน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยไคร้ เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรม ตาม “โครงการรณรงค์ลดขยะจากต้นทางคัดแยกก่อนทิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565” ณ อาคารจอดรถโครงการจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลห้วยไคร้ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล และประชาชน ซึ่งในการจัดการฝึกอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอยในรูปแบบการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ เพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอยที่ไม่ได้คัดแยกจากครัวเรือน และปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาเศษกิ่งไม้ ใบไม้ หรือเศษวัสดุอื่นในชุมชน