สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 2 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 1 ครั้ง

เดือนนี้ : 7 ครั้ง

ปีนี้ : 23,411 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยไคร้ จัดการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการเป็นประธานและเลขานุการ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ ผลการคัดเลือก ร.ต.อ.บุญยืน วงค์วรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิได้รับเลือกเป็นประธานคณะกรรมการ นายพงศ์พันธ์ พุทธิกา สมาชิกสภาเทศบาล เป็นเลขานุการ โดยมีกรรมการเข้าประชุม ร.ต.ต.ณพณัฐ พรหมวงค์ หัวหน้าบริการประชาชนห้วยไคร้ ผู้แทนพัฒนาการอำเภอแม่สาย ผู้แทนศูนย์การเรียนตำบลห้วยไคร้ นางสาวจารุวรรณ ชัยศิริ สมาชิกสภา นายวรวิทย์ จันทาพูน สมาชิกสภาเทศบาล นางสายรุ้ง สุวรรณ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ทั้งนี้ คณะกรรมกรรมการ จะได้นัดประชุมเพื่อกำหนดวิธีการแนวทางการติดตามผลการดำเนินการโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณประจำปี 2565 ต่อไป