สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 36 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 52 ครั้ง

เดือนนี้ : 1,637 ครั้ง

ปีนี้ : 3,506 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นายศรีธน บุญรอม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางณัฐกานต์ ศิริวรวาท
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางวิไลรัตน์ ปัญญาทิพย์
ครูชำนาญการ
นางชฎาภรณ์ พากเพียร
ครู
นางสาวอภิญญา มะเสนา
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
นางสาวมิ่งขวัญ จี่ปัน
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
นางสาวฉันทนี ชนะพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางจินตนา จันทาพูน
พี่เลี้ยงเด็ก
นางสาวปิยะพร ฐิตะสาร
พี่เลี้ยงเด็ก
นายวิชัย นันท์ยอง
นักการภารโรง
นายสมศักดิ์ จันทาพูน
นักการภารโรง
นางนงค์คราญ คำอ้อย
แม่บ้าน
นายเสกสรรค์ หล้าหลวง
ยามรักษาการณ์