สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 86 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 114 ครั้ง

เดือนนี้ : 1,434 ครั้ง

ปีนี้ : 7,432 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นางสุภมาศ จันทาพูน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พ.จ.ท. อภิเชษฐ ทบวัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นายภาณุมาศ งามหนองอ้อ
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายณรงค์ วงค์สุวรรณ
พนักงานขับรถยนต์แทรกเตอร์ (ลูกจ้างประจำ)
นายเรวัติ จันทาพูน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางสาวกณิการ์ นันตะรัตน์
คนงาน
นายสุพจน์ แสนวงค์คำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายมนม มูลเทียร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายชูชาติ ราชหุ่น
คนงานประจำรถขยะ
นายสายชล เป็งเขียว
คนงานประจำรถขยะ
นายสมยงค์ ศิริคูณ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายบุญศรี พรมลิ
พนักงานจ้างเหมาบริการ