นายเสถียร กาโน

นายกเทศมนตรีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 24 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 46 ครั้ง

เดือนนี้ : 470 ครั้ง

ปีนี้ : 17,893 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นายฤทธิรงค์ โพธิขันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายอิสระพงษ์ พิกุล
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นางสาวจันทนา ธิจันทร์เปียง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายฤทธิไกร มณีรัตน์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายสุทัศน์ เขื่อนวัง
คนงานทั่วไป
นายปรีชา ออนตะไคร้
พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา