สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 74 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 114 ครั้ง

เดือนนี้ : 1,422 ครั้ง

ปีนี้ : 7,420 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นางสายรุ้ง สุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางกิ่งดาว ศรีศิริสิทธิกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายมิ่งศิษฐ์ ทองธนณัฎฐภพ
นักวิชาการพัสดุปฎิบัติการ
นางสาวมัญจนา ตาดำ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
นางสาวภักนิกา พรมยา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางสาวสุภลักษณ์ จันทร์แก้ว
พนักงานจัดเก็บรายได้ ปฎิบัติงาน
นายพงศ์พันธฺุ์ พุทธิกา
คนงาน
นายมานิตย์ ไม้แสนช่าง
คนงาน
นางสาวพรนภา ใจผูก
คนงาน
นางสาวสิรินุช แก้วคำนนท์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาววิชุดา สีปินตา
พนักงานจ้างเหมาบริการ