นายเสถียร กาโน

นายกเทศมนตรีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 89 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 78 ครั้ง

เดือนนี้ : 2,947 ครั้ง

ปีนี้ : 28,581 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

ว่าที่ ร.ต. สมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล
นางศุภาพิชฐ์ กุลทรสุริวงค์
รองปลัดเทศบาล
นายดล วงค์สุรินทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายฤทธิรงค์ โพธิขันธ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ ร.ต. สมสิฎฎ์ ชาญชัย ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสุภมาศ จันทาพูน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
นางสายรุ้ง สุวรรณ์
ผู้อำนวยการกองคลัง