นายเสถียร กาโน

นายกเทศมนตรีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 86 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 78 ครั้ง

เดือนนี้ : 2,944 ครั้ง

ปีนี้ : 28,578 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นายสัมฤทธิ์ มะเสนา
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยไคร้
นายเรืองรัตน์ อารีย์
รองประธานสภาเทศบาล
นายอำพร นันตะรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายศักรินทร์ จันทาพูน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมบูรณ์ ทายะนา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอินจันทร์ เครือใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญธรรม บุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิชาญ ปิ่นทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเฉลิมชัย ออนตะไคร้
สมาชิกสภาเทศบาล