นายเสถียร กาโน

นายกเทศมนตรีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 24 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 46 ครั้ง

เดือนนี้ : 470 ครั้ง

ปีนี้ : 17,893 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นายสัมฤทธิ์ มะเสนา
ประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยไคร้
นายเรืองรัตน์ อารีย์
รองประธานสภาเทศบาล
นายอำพร นันตะรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายศักรินทร์ จันทาพูน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมบูรณ์ ทายะนา
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอินจันทร์ เครือใจ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายบุญธรรม บุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายวิชาญ ปิ่นทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายเฉลิมชัย ออนตะไคร้
สมาชิกสภาเทศบาล