นายเสถียร กาโน

นายกเทศมนตรีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 89 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 78 ครั้ง

เดือนนี้ : 2,947 ครั้ง

ปีนี้ : 28,581 ครั้ง

โครงสร้างบุคลากร

นายเสถียร กาโน
นายกเทศมนตรี
นายสมคิด จันทาพูน
รองนายกเทศมนตรี
นายอินปั๋น วงค์สุวรรณ
รองนายกเทศมนตรี
นายกำพล กุมภาพร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายโหล สีปินตา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี