สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 65 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 50 ครั้ง

เดือนนี้ : 1,963 ครั้ง

ปีนี้ : 18,562 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

ซ่อมแซมฝายแม่ไร่ พื้นที่หมู่ที่ 7

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ที่บ้านตลาดห้วยไคร้ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยไคร้ นายเสถียร กาโน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยไคร้ ลงพื้นที่ ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสารณภัย สำนักปลัดเทศบาลดำเนินการซ่อมแซมฝายแม่ไร่ ร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำการเกษตรตำบลห้วยไคร้ โดยเทศบาล สนับสนุนอุปกรณ์ วัสดุ ก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมฝายที่ชำรุดให้ใช้การได้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้เกษตรกร สามารถใช้น้ำในฤดู ทำนาปี 2564 เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่