สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 65 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 50 ครั้ง

เดือนนี้ : 1,963 ครั้ง

ปีนี้ : 18,562 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสมาเทศบาล พนักงาน

9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. นายเสถียร กาโน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยไคร้ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสมาเทศบาล พนักงาน ตามนโยบาย พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้มีความประทับใจ เเละพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เข้าประชุมร่วมกันศึกษา ทำความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความเห็น รับฟังการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ เพื่อเพิ่มพูนพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานเทศบาลระหว่างผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ให้มีความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย แผนพัฒนาท้องถิ่น การเบิกจ่ายงบประมาณ การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน