สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 65 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 50 ครั้ง

เดือนนี้ : 1,963 ครั้ง

ปีนี้ : 18,562 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ครั้งแรก

11 พฤษภาคม 2564 : เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ครั้งแรก ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยไคร้ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผล การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ครบตามจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนั้น
โดยให้ ร.ต.ท.เสถียร สุเดชมารค สมาชิกสภาเทศบาลตำบลห้วยไคร้ เขต 1 เป็นประธานสภาฯชั่วคราว เพื่อนำกล่าวคำปฏิญาณตนในที่ประชุม และเลือกประธานสภา รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลห้วยไคร้ ตามลำดับ ทั้งนี้ในที่ประชุมได้คัดเลือก
1.ร.ต.ท.เสถียร สุเดชมารค เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยไคร้
2.นายเรืองรัตน์ อารีย์ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลห้วยไคร้
3.ว่าที่ ร.ต. สมสิฎฎ์ ชาญชัย
ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ
ซึ่ง ในที่ประชุมได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิของร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยทุกคนตลอดเวลาการประชุม