สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 81 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 114 ครั้ง

เดือนนี้ : 1,429 ครั้ง

ปีนี้ : 7,427 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน

การจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม

มีนาคม พ.ศ.2564 เทศบาลตำบลห้วยไคร้  โดยสำนักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมผู้บริหาร ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมเวทีประชาคมหมุู่บ้านในเขตเทศบาล เพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ ศาลาเอนกประสงค์ชุมชนทุกหมู่บ้าน เพื่อให้การขับเคลื่อนการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนา ในระดับพื้นที่เกิดประสิทธิภาพ โดยได้เปิดโอกาสให้แต่ละหมู่บ้านในที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน วิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไข ร่วมกันติดตาม และร่วมกันรับผลประโยชน์ โดยเทศบาลตำบลห้วยไคร้ พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนอย่างเต็มที่