สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 76 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 114 ครั้ง

เดือนนี้ : 1,424 ครั้ง

ปีนี้ : 7,422 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการโครงการร้อยใจรักษ์

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานพระราชดำริ จัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ตัวแทนประชาชน ร่วมกับเทศบาลตำบลห้วยไคร้ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเตรียมการ จัดทำการอบรมฝึกปฏิบัติจริงเรียนรู้ประสบการณ์ การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ โครงการร้อยใจรักษ์ พื้นที่บ้านศาลาเชิงดอย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไคร้ โดยว่าที่ร้อยตรีสมสิฎฎ์ ชาญชัย ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นักวิเคราะห์ ช่างโยธา นางสาวพัชฏาภรณ์ พงษ์สุระ นายธีรวัฒน์ ปันวงค์ เจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ ร่วมกันให้ข้อมูลพื้นที่บ้านศาลาเชิงดอย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำรวจพื้นที่ลำห้วยไร่ ระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนเรื่องน้ำอุปโภค ให้ประชาชนบ้านศาลาเชิงดอย