สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 83 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 114 ครั้ง

เดือนนี้ : 1,431 ครั้ง

ปีนี้ : 7,429 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

พิธีมอบบ้านปันสุขเดือนแห่งความรัก

พิธีมอบบ้านปันสุขเดือนแห่งความรัก วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. พลโทบุญยืน อิ่นกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็นประธานพิธีมอบบ้านให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน พื้นที่เทศบาลตำบลห้วยไคร้ โดยนายอำเภอแม่สาย ได้จัดทำโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน บ้านปันสุขเดือนแห่งความรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สาย โดยใช้แรงงานจากชุมชนและการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก และขอรับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง เทศบาลตำบลห้วยไคร้ ร่วมกับ กองบังคับการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ ๓ และประชาชนในหมู่บ้าน ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านให้แก่เด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่มีฐานะยากจน จำนวน1 ราย เด็กหญิงเสาวนีย์ บุญวงค์ ชั้น ป.๕ /1 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ ณ.บ้านเลขที่97/1 ม.1 ตำบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย