สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 36 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 52 ครั้ง

เดือนนี้ : 1,637 ครั้ง

ปีนี้ : 3,506 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

พิธีโครงการมอบบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

พิธีโครงการมอบบ้านให้ผู้ยากไร้เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ทางอำเภอแม่สายจึงได้คัดเลือกประชาชนในพื้นที่เป็นผู้ด้อยโอกาส แต่มีความขยันในการประกอบสัมมาชีพ แต่ขาดการช่วยเหลือจากทางภาครัฐไม่มีที่อยู่อาศัยหรือมีที่อยู่อาศัย แต่มีสภาพที่ไม่ถูกลักษณะและให้ดำเนินการสร้างหรือปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่าและใช้แรงงานจากชุมชนและการร่วมแรงร่วมใจของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักเพื่อความสมานฉันท์สามัคคีในชุมชน ณ บ้านเลขที่ 20/1 ม.2 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย