นายเสถียร กาโน

นายกเทศมนตรีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 89 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 78 ครั้ง

เดือนนี้ : 2,947 ครั้ง

ปีนี้ : 28,581 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประดิษฐ์และชะลอมไม้ใผ่ประจำปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลห้วยไคร้ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุประดิษฐ์และชะลอมไม้ใผ่ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุหามีรายได้พิเศษและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ 4 ไร่แก้จน (สวนนายก)