สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 38 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 57 ครั้ง

เดือนนี้ : 342 ครั้ง

ปีนี้ : 3,927 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้

#เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
เทศบาลตำบลห้วยไคร้ โดยนายเสถียร กาโน นายกเทศมนตรี ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานและกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้โดยมี
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเพิ่มผลผลิตการประมงการปล่อยพันธุ์น้ำจืดการทำพนังกั้นน้ำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้มากขึ้นการปลุกจิตสำนึกในชุมชนให้รู้จักการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และรักษาสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนที่อยู่อาศัยใกล้แหล่งน้ำให้เกิดความผูกพันธ์หวงแหนทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อทดแทนปริมาณสัตว์น้ำที่ถูกทำลาย. ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำขุนน้ำห้วยไคร้สล็อต