นายเสถียร กาโน

นายกเทศมนตรีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 27 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 46 ครั้ง

เดือนนี้ : 473 ครั้ง

ปีนี้ : 17,896 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

เทศบาลตำบลห้วยไคร้ ได้จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาความคิดเห็น และความต้องการของประชาชนภายในเขตเทศบาล โดย นายเสถียร กาโนนายกเทศมนตรีตำบลห้วยไคร้ พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมรับฟังและรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา และความต้องการของประชาชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยไคร้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้าน