สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 9 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 85 ครั้ง

เดือนนี้ : 2,272 ครั้ง

ปีนี้ : 14,259 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลห้วยไคร้จะดำเนินการ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ด้วยเทศบาลตำบลห้วยไคร้จะดำเนินการ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2563 เว้นวันหยุดราชการ ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการโครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาณศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี พ.ศ.2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เทศบาลตำบลห้วยไคร้จึงขอความร่วมมือท่านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ ที่เป็นเจ้าของสุนัขและแมวได้รับทราบโดยทั่วกัน KUBET