นายเสถียร กาโน

นายกเทศมนตรีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 25 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 46 ครั้ง

เดือนนี้ : 471 ครั้ง

ปีนี้ : 17,894 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

มอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาล

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 นายเสถียร กาโน นายกเทศมนตรี พร้อมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลห้วยไคร้ ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค (ถุงยังชีพ) ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเทศบาลโดยได้กำหนดการมอบถุงยังชีพคือ
วันที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้แก่ หมู่1,หมู่ 11 หมู่7
วันที่ 18มิถุนายน 2563 ได้แก่ หมู่2,หมู่6,หมู่10