นายเสถียร กาโน

นายกเทศมนตรีสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 24 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 46 ครั้ง

เดือนนี้ : 470 ครั้ง

ปีนี้ : 17,893 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

วันที่ 27 มีนาคม 2563  เวลา 15.00 น.

วันที่ 27 มีนาคม 2563  เวลา 15.00 น. ณ ห้องอู่ทอง สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยไคร้

เทศบาลตำบลห้วยไคร้ โดยศูนย์บริหารสถานการณ์สาธารณภัย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยไคร้ ส่วนราชการในพื้นที่ จำนวน 36 คน ประชุมร่วมกันเพื่อหามาตรการแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่ตำบลห้วยไคร้