สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

วันนี้ : 9 ครั้ง

เมื่อวานนี้ : 85 ครั้ง

เดือนนี้ : 2,272 ครั้ง

ปีนี้ : 14,259 ครั้ง

ภาพกิจกรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอู่ทอง  อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยไคร้ 

ประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  เพื่อดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ในเขตเทศบาลตำบลห้วยไคร้ โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนและกรรมการมีส่วนร่วม กำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงาน  จัดทำฐานข้อมูล ทรัพยากร ชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา อันเป็นประโยชน์แก่ชุมชน เทศบาลตำบลห้วยไคร้บาคาร่า